Tungkulin at gawain ng bawat kasapi ng pamilya

Katanungan Sagot

Katanungan

Tungkulin at gawain ng bawat kasapi ng pamilya. Para po ma-pass ko na ito. Konting tulong naman po dyan! 🙂

Sagot verified answer sagot

Tungkulin at gawain ng bawat kasapi ng pamilyaAng bawat kasapi ng pamilya ay may tungkulin. Ang ama o tatay ay ang puno ng pamilya. Siya ang inaasahang maghanapbuhay at magtanggol sa kaniyang pamilya.

Ang nanay o ina naman ay may katulad ring responsibilidad tulad nang sa ama o tatay. Siya rin ay may tungkuling pangalagaan ang kaniyang mga anak, magtrabaho kung kinakailangan, magtanggol sa mga ito, at manguna sa mga gawaing bahay.

Ang mga anak naman ay may responsibilidad na tumulong sa mga gawaing bahay lalo na kung nasa wastong gulang na. Tungkulin din nilang mag-aral nang mabuti at pahalagahan ang bawat bagay na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga magulang.