Unang nararamdaman ng mundo ang epekto ng climate change sa panahong ito?

Katanungan

unang nararamdaman ng mundo ang epekto ng climate change sa panahong ito?

Sagot verified answer sagot

Unang nararamdaman ng mundo ang epekto ng climate change sa panahon ng Global Warming o pag-init ng daigdig.

Ang pagbabago ng klima o sa ingles ay tinatawag na climate change ay tumutukoy sa aspeto ng paglihis ng klima mula sa normal na padron nito na naganap matapos ang siglong ika-20.

Ang pagbabago ng klima na ito ay nakapagdudulot ng hindi maganda sa iba’t ibang aspeto ng mundo higit na ng umusbong ang pag-init ng daigdig o global warming.

Dahil dito nararanasan ang pagtaas ng temperature ng mundo na nag-ugat dahil sa mali at kapangahasan ng aksyong ginawa ng mga tao sa daigdig.