Upang magkaroon ng timbang na kalagayang ekolohiko sa rehiyon ako ay?

Katanungan

upang magkaroon ng timbang na kalagayang ekolohiko sa rehiyon ako ay?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaroon ng timbang na kalagayang ekolohikal o ekolohiko sa isang rehiyon o bansa ay isang napakahalagang konsepto sa ekolohiya.

Ibig sabihin nito ay dapat balanse ang lahat, walang sobra o kulang. Upang ako ay makatulong sa suliraning ito, ako ay makikilahok sa mga programa at proyekto na may ukol dito.

Sa ganoong paraan ay maibabahagi ko ang aking kaalaman at ako rin naman ay may matututunan tungkol sa kapaligiran. Halimbawa ng mga programang ito ay pagtatanim ng puno, pangangalaga sa hayop, at iba pa.

Ekolohiya ang tumutukoy sa pag-aaral ng kapaligiran kabilang na ang mga naninirahan ritong mga tao, hayop, halaman, at iba pang organismo.