Usok At Salamin (Buod)

Banal na araw noon sa Jerusalem. Ang isang lalaking matagal nang naninirahan doon ay nakita ng isang kakilala niya mula sa akademya.

Inalok siya ng sakay nito na agad namang tinggap ng lalaki papuntang kabayanan. Habang nagmamaneho, napag-usapan nila ang ibang lahi.

Ipinagmalaki ng lalaki na mayroon siyang iba’t ibang lahi na kapitbahay kabilang ang Kurdish, Iraqi, Amerikano, Persian, at Israeli Ashkenazic o mga Isaraeli na may karanasang Europeo. Nang mabanggit niya ang Persia, tila hindi sumang-ayon ang lalaking nagmamaneho.

Sabi niya, ang mga Persian daw ang lahing pinakamasama. Tinanong ng lalaki kung paano niya ito nasabi.

Sumagot naman siya na halos lahat daw ay batid na masama ang lahing Persian. Dito na nagpaliwanag ang lalaki sa kaniyang kaibigan.

Ayon sa kaniya, hindi naman talaga masama ang ugali ng mga Persian, bagkus ay sadyang matindi lamang ang diskriminasyon sa panahon ngayon. Dahil lahat ay gustong umangat, minamaliit nila ang ibang lahi.

Ginawa ring halimbawa ng lalaki ang pagkakaroon ng paborito sa mga paaralan. Sinabi niya rin ang nangyaring eleksiyon kung saan nagalit ang mga Afro-Asian Jews kina Perez at Netanyahu.

Napag-usapan din nila ang mga lahing mapang-angkat na pinaglilingkuran habang ang iba naman ay naglilingkod. Dumaraing ang mga tagapaglingkod na nagiging ugat ng galit ng ibang bansa. Nagtapos ang pag-uusap sa pagsasabi ng lalaki na tayo rin naman ang nakaaalam ng tama at mali.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Usok At Salamin. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!