Utos Ng Hari (Buod)

Kuwento ito ng isang estudyante na mayroong hindi magandang pag-uugali at hindi seryoso sa kaniyang pag-aaral. Problema na ng mga guro niya si Jojo dahil sa kaniyang madalas na pagpasok nang nakainom at ang hindi magalang na pagsagot nito sa mga guro niya.

Isang araw, nag-usap-usap ang mga guri na kinabibilangan nina Mrs. Moral Character at iba pang guro sa paaralan. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin kay Jojo. May isang guro na nagsabing pumapasok ito nang nakainom sa klase.

Ang iba naman naman daw na guro ay parang hinuhuli nito at titiyaking may alam sa aralin. Dahil daw dito ay nagbigay ang guro nang maraming saliksik sa estudyante bilang ganti. Napagkasunduan nilang hindi na ipasa si Jojo.

Kinabukasan ay kinausap na ng guro ang mag-aaral. Sinabi nito na hindi niya gusto ang pag-uugali nito sa klase. Tila wala namang pakialam ang estudyante sa sinabi ng guro tungkol sa kaniya. Sinabi rin ng guro na nakita niya ang estudyante sa chapel noong gabi.

Nang tanungin ng mga kaibigan ni Jojo kung anong ginagawa niya sa chapel noong nahuli siya ng guro, sinabi nitong naroon lamang siya at ang kasintahan na magkahawak ng kamay. Magkahawak-kamay daw sila bilang tanda na hindi sila maghihiwalay sakaling mapatalsik sa paaralan.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Utos Ng Hari. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!