Wikang ginamit sa pagtuturo sa lahat ng antas sa bansa?

Katanungan

wikang ginamit sa pagtuturo sa lahat ng antas sa bansa?

Sagot verified answer sagot

Ang wikang Ingles ang ginamit sa pagtuturo sa lahat ng antas sa bansa. Nang sakupin ng bansang Estados Unidos ang basing Pilipinas, ipinalaganap o ipinakilala nila ang edukasyon na kung saan ang mga mag-aaral ay tuturuan ng mga karunungan at kaalaman gamit ang wikang Ingles.

Subalit dahil sa pagbabago sa wikang kinagisnan ang paggamit ng wikang Filipino ay unti-unting pinayagan sa mga piling larangan.

Sa kasalukuyan, Malaki ang tulong ng paggamit ng wikang Ingles sa pagtuturo dahil nahahasa nito ang kakayahan ng isang tao na makipag-ugnayan at makaunawa ng mga konseptong nakasulat o nakalimbag sa ingles.

Isa rin ito sa mga nakatutulong upang maipahayag ng isang tao ang kanyang saloobin sa wikang nauunawaan sa buong mundo.