Wikang monitaryo kahulugan

Katanungan

Ano ang kahulugan ng wikang monitaryo?

Sagot verified answer sagot

Wikang monitaryo kahuluganAng wikang monitaryo ay tumutukoy sa mga wikang may kinalaman sa pananalapi. Ito ay mula sa salitang English na “monetary” na ang kahulugan ay pananalapi.

Mahalaga ang mga wika, terminolohiya, at konseptong may kinalaman sa pananalapi. Ang mga salitang saklaw ng mga wikang monitrayo ay ginagamit sa iba’t ibang industriya katulad ng bangko, mga negosyo, at iba pang may kinalaman sa ekonomiya.

Ang mga wikang monitaryo rin ay inaaral ng mga mag-aaral sa mga kursong may kinalaman sa mahalagang pagkompyut at pag-alam ng mga aspektong pananalapi tulad ng mga accountancy students, business management students, at iba pang kurso na may kinalaman sa pera. Mahalaga ring malaman ang wikang monitaryo sa paggawa ng sariling budget.