Alin sa mga gawain ang madali kong naisagawa?

Katanungan

alin sa mga gawain ang madali kong naisagawa?

Sagot verified answer sagot

Ang mga gawain na madali kong naisagawa ay ang pagsasabi ng katotohanan o pagiging matapat, at nakapagpapairal ng pagmamahal at paglilingkod sa aking kapwa sa pamamagitan ng pagtulong.

Sa araling kinapapalooban ng isip at kilos-loob patungkol sa pagtalakay sa mga partikular na sitwasyon.

Ang pagsasaad ng katotohanan ay higit na nakakaya kong gawin sapagkat ang mga kaalaman at impormasyon gayundin ang pag-alala sa mga maaaring epekto nito ay kapaki-pakinabang na naikintal sa aking isipan.

Idagdag pa riyan na ang pagsasabi ng katotohanan partikular na sa mga sitwasyong mahalaga ay nakapagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa na maituturing na paglilingkod sa kanila sapagkat ito ay isinasagawa para sa kanilang ikabubuti.