Alin sa mga pahayag ang isa sa mga indikasyon na ang tao ay likas na panlipunang nilalang?

Katanungan Sagot

4

Katanungan

alin sa mga pahayag ang isa sa mga indikasyon na ang tao ay likas na panlipunang nilalang?

Sagot verified answer sagot

Ang tao ay may kakayahang maipahayag ang kaniyang pangangailangan. Mapapatunayan na ang tao ay panlipunang nilalang dahil kaya nito magsalita hinggil sa kanilang pangangailangan upang mabuhay sa lipunan.

Hindi tulad ng ibang nilalang na hindi kaya makapagsalita upang makakuha ng pangangailangan. Dahil sa kakayahan ng tao ay nakakakuha rin ito ng kanilang kailangan at gamitin ang kanilang lakas paggawa para rito.

Bilang tao ay maaaring ang lakas at kakayahan ng isang indibidwal upang matugunan ang pangangailangan ng isang tao o ng buong komunidad.

Bukod pa rito, binigyan ng ganitong indikasyon ang mga tao upang maging maayos ang kanilang pamumuhay sa mundo.