Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pagbuo ng wika?

Katanungan

alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pagbuo ng wika?

Sagot verified answer sagot

Ang hindi kabilang sa pagbuo ng wika ay simbolo. Ang wika ay nabubuo ayon sa sinusunod na istruktura at kalikasan nito.

Kabilang sa mga bahagi nito ang ponolohiya na tumutukoy sa sistema ng palatunugan na isinasagawa sap ag-aaral ng isang wika o salita; ang morpolohiya naman ay ang tawag sa paraan ng pagkakabuo ng mga salita o wika;

ang sintaks ay kapaki-pakinabang sap ag-unawa sa istruktura o pagkakabuo ng mga pangungusap o grupo ng mga salita; ang semantika na mahalaga sa pagkaka-unawa ng kahulugan ng isang salita; at ang pragmatic na tumutukoy naman sa kontekstong sosyal ng paggamit ng wika.