Alin sa mga sumusunod ang hindi naging sangay ng unang Republika ng Pilipinas?

Katanungan

alin sa mga sumusunod ang hindi naging sangay ng unang republika ng pilipinas?

Sagot verified answer sagot

Alin sa mga sumusunod ang hindi naging sangay ng unang Republika ng PilipinasAng hindi naging sangay ng unang republika ng Pilipinas ay ang Pangalawang Pangulo. Ang sangay na nilikha sa Kongreso ng Malolos o unang republika ng Pilipinas ay kinabibilangan lamang ng tatlong sangay at ito ay ang: Hudikatura, Tagapagpaganap, at Tagapagbatas.

Ang tatlong sangay na ito, bagaman ay lahat bahagi ng pamahalaan ng Pilipinas ay mayroong iba’t ibang tungkulin at gawain.

Ang pangalawang pangulo ay hindi bahagi ng sangay sapagkat ito ay bahagi na ito ng executive branch o ehukitibo bilang kasama ng pangulo sa pamamahala ng bansa. Ang tatlong sangay na nalikhang ito ay ginagamit pa rin sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan.