Alin sa mga sumusunod ang tawag sa makataong kilos ng isang tao at tumutukoy sa panloob na kilos na nakatuon ang kilos loob?

Katanungan

alin sa mga sumusunod ang tawag sa makataong kilos ng isang tao at tumutukoy sa panloob na kilos na nakatuon ang kilos loob?

Sagot verified answer sagot

Sa mga sumusunod ang tawag sa makataong kilos ng isang tao at tumutukoy sa panloob na kilos na nakatuon ang kilos loob ay layunin.

Ang kilos na isinasagawa ng tao ay nahahati sa dalawa, ito ang makataong kilos ay pumapatungkol sa mga isinasagawang kilos alinsunod sa kalayaan, kaalaman, at pagkukusa ng isang indibidwal.

Ang pagsasagawa ng kilos na ito ay nakatutulong sa pagpapatatag ng pagiging responsible ng mga tao dahil nagagabayan nito ang tao sa paggawa ng mga desisyon maging mabuti man o hindi.

At ang ikalawa ay ang kilos ng tao na isinasagawa ng indibdiwal ng walang anumang pag-iisip.