Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan?

Katanungan

alin sa sumusunod ang tumutukoy sa batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan?

Sagot verified answer sagot

Mula sa mga sumusunod na nabanggit, ang mga naging batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan ay kasama ang:

1) organisado at sentralisadong pamahalaan na siyang namumuno sa kabuuan ng kabihasnan

2) relihiyon na sinusunod ng mga mamamayan at kung saan nakasalaylay ang kanilang pananampalataya

3) sining at arkitektura, mga larangan na napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan bagamat dito nakikita ang kutlrua at tradisyon na namalagi sa isang kabihasnan

4) pagsusulat – dahil ito ang itinuturing na kauna-unang uri ng komunikasyon noong sinaunang panahon

5) uring panlipunan na nagbibigay grupo sa mga mamamayan batay sa kanilang kagalingan at talento sa iba’t-ibang larangan.