Anapora at Katapora (Halimbawa)

Katanungan

Ano po ba ang mga halimbawa ng Anapora at Katapora? SALAMAT!!!

Sagot verified answer sagot

Ang anapora at katapora ay mga bahagi ng pangungusap na ginagamit upang maipakita ang ugnayan o ang pamalit ng mga salita, pangungusap, o mga parirala sa mga iba pang salita, pangungusap, o mga parirala na nauna nang nabanggit sa teksto.

Halimbawa ng anapora ay ang sumusunod: Si Alyssa ay isang estudyante. Siya ay nasa ika-apat na baitang. Ang salitang “siya” sa ikalawang pangungusap ay isang anapora. Tinutukoy nito si Alyssa na nabanggit sa unang pangungusap.

Halimbawa naman ng katapora ay: Si Alyssa ay isang estudyante. Ang kanyang paaralan ay malapit lamang sa kanilang bahay. Ang salitang “kanya” ay nagpapakita ng pagpapalit sa pangunahing pinag-uusapan na si Alyssa.