Ang dalawang batayan sa paghahati ng grupong etnolinggwistiko?

Katanungan

ang dalawang batayan sa paghahati ng grupong etnolinggwistiko?

Sagot verified answer sagot

Ang dalawang batayan ay ang relihiyon at lahi. Ang etnolinggwistiko ay sinasa-pangkat ang mga tao upang matukoy kung saan ito naka-grupo.

Isa sa mga batayan ang relihiyon dahil malawak ang pananampalataya ng mga tao at may kaniya-kaniya rin itong paniniwala kaya nagkakaparehas minsan ang kanilang pananalita o nakagawain.

Batay naman sa lahi ay ito ang mga Pilipino, Amerikano, Hapon, Indonesian, at iba pa. Nasasapangkat sila batay sa lahi dahil ayun ang paraan upang mas magkaintindihan at mapalawig ang ang mga lahi sa mundo.

Mahalaga ito upang matukoy ang identidad ng bawat lahi at mapayabong o mapagmalaki ang kanilang sarili, habang kasama ang iba pang yaman ng grupo.