Ang gobyerno na kung saan nakabatay sa pamamahala ng diyos?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang gobyerno na kung saan nakabatay sa pamamahala ng diyos?

Sagot verified answer sagot

Ang tawag sa gobyerno na kung saan ang pamamahala ng Diyos ang batayan ay teokrasya. Ang teokrasya ay isang organisasyon na ang pamumuno o pamamahala ay doktrina o teolohiya ang siyang batayan.

Itinuturing ng pamahalang ito na ang Diyos o Bathala ang kanilang pinakamataas na pinuno na siyang gumagabay sa nahirang na pinuno. Ang pinunong ito ang mamahala sa pamahalaan.

Teokratiko ang katawagan sa namumuno sa pamahalaang ito na kanila ring itinatawag sa mga taong naniniwala sa sistemang ito.