Ang kahinaan ng bawat tao sa pagtugon ng hamong pangkapaligiran ay mahalaga sapagkat?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang kahinaan ng bawat tao sa pagtugon ng hamong pangkapaligiran ay mahalaga sapagkat?

Sagot verified answer sagot

Ang kahandaan ng bawat tao sa pagtugon ng hamong pangkapaligiran ay mahalaga sapagkat mailalayo o maiiiwas tayo nito sa panganib at pinsala na maaari nating matamo.

Ang hamong pangkapaligiran tulad ng kalamidad ay maaaring makapinsala sa buhay nating mga tao gayundin sa mga hayop at sa lahat ng nasa ating paligid.

Ang paghagupit o pananalanta nito ay hindi natin alam kung kalian at kung ano maaaring maganap kung kaya ang pagiging handa ay marapat na isaalang-alang.

Ang kahandaan sa pagtugon sa kalamidad na pwede nating maranasan ay mahalagang gawi sapagkat makatutulong ito upang maiwasan natin ang kapahamakan. Ito rin ay maaaring makabawas sa pinsalang maaari nating matamo.