Ang konsensya ang batayan?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ang konsensya ang batayan?

Sagot verified answer sagot

Ang paniniwalang ang konsensya ang batayan ng kaisipan sa paghuhusga ay Mali sapagkat ang ego at hindi ang konsensiya ang batayan ng kaisipan ng isang indibidwal sa paghuhusga ng tama o mali.

Ang konsensya ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na kumilala ng mabuti o masama. Ayon sa psychoanalytic theory ni Sigmund Freud, isang Austrian Neurologist at ang kinikilalang ama ng psychoanalysis, ang isip ng tao ay nahahati sa tatlo– ang id, super-ego, at ego.

Ang id ay ang bahagi kung saan nabubuo ang sekswal at agresibong pag-uugali ng isang tao. Samantalang super-ego naman ay tumutukoy sa konsensyang kaisipan ng isang tao. At ang ego ang tumitimbang sa layunin ng id at super-ego.