Ang pagproproseso ito ng mga impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbulong nakalimbag na binasa?

Katanungan

Ang pagproproseso ito ng mga impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbulong nakalimbag na binasa?

Sagot verified answer sagot

Komprehensyon ang taguri sa pagproproseso ng mga impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbulong nakalimbag na binasa.

Ito ay isang proseso na nagaganap lamang sa isipan ng isang indibidwal na nagbabasa. Sa kumprehensyon makikita kung naunawaan at naintindihan nang lubos ng mambabasa ang kanyang binasang aklat, dokumento, o iba pang lathalain.

Mahalaga itong kumprehensyon dahil kailangan natin, bilang mga mambabasa, na maintindihan ang mga impormasyon at kaalaman na ating nakakalap mula sa iba’t-ibang pinanggalingan.

Ayon sa mga pagsisiyasat, nakakalungkot isipin na isa tayong mga Pilipino sa mga may pinakamalubhang kumprehensyon sa buong mundo.

Kailangan natin itong pataasin at kailangan nating pag-igihan pa ang pagbabasa.