Ang pananagutan ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing?

Katanungan

ang pananagutan ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing?

Sagot verified answer sagot

Ang pananagutan ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing naisasalin ang kanilang karunungan sa matagumpay na pamamaraan.

Ang pananagutan ay isang uri ng responsibilidad na dapat isagawa o gawin ng isang tao. Ito ay nararapat na nagtataglay ng kaalaman at kalayaan.

Kaalaman upang maisakilos ang pananagutan ng may katarungan at kahusayan. At kalayaan na nagpapakita ng pagkakaroon ng kusang loob o bukal na puso upang isakilos ang pananagutan.

Upang matiyak na may kaalaman at kalayaan ang isang kilos na ginawa ito ay marapat na maipakita o maisakilos ng isang indibidwal ng may higit at angkop na kaunawaan.