Ang tunguhin ng lipunan ay kailangan pareho sa tunguhin ng bawat indibidwal Ang pangungusap ay

Katanungan

Ang tunguhin ng lipunan ay kailangan pareho sa tunguhin ng bawat indibidwal. Ang pangungusap ay:

Sagot verified answer sagot

Ang tunguhin ng lipunan ay kailangan pareho sa tunguhin ng bawat indibidwal Ang pangungusap ayAng pahayag na ito ay TAMA, Ito ay dahil mahalagang makiayon ang bawat indibidwal sa layuning itinalaga ng lipunan.

Ang tunguhin ng dalawang sektor na ito ay magkaugnay sapagkat ang nagpapatakbo naman talaga sa lipunan ay ang mga mamamayan nito at nagkakaisa sila dapat upang makamit ang mithiing ito.

Kinakailangang ang bawat indibidwal sa lipunan ay makikiisa sa gawain at tungkulin na dapat namang gawin ng bawat isa. Katuwang ang mamamayan sa pagpapaunlad ng lipunang kinabibilangan niya at malaki ang ambag nito upang patuloy na kumilos ang komunidad para sa iisang layunin.