Ang unang wika ay wikang katutubong natamo sa?

Katanungan

ang unang wika ay wikang katutubong natamo sa?

Sagot verified answer sagot

Ang unang wika ay wikang katutubo na natamo ng isang tao mula pa sa kanyang pagkasilang hanggang sa maunawaan ito. Ang isang indibidwal ay mayroong tinatawag na una at ikalawang wika.

Kung saan ang unang wika na natututunan ng isang bata mula pa sa kanyang pagkasilang na tinawatawag na wikang katutubo o kilala rin bilang mother tongue.

Ang wikang ito ang ginagamit ng kanyang pamilya kung kaya’t ito rin ang kanyang makagigisnan. Ang unang wika ang siyang pundasyon ng pagkatuto ng isang bata na sa paglipas ng panahon, ito ay mapayayaman at madaragdagan sa kanyang pagtungtong sa pormal na uri ng edukasyon.