Ano ang Ehekutibo?

Katanungan

Ano po ba ang ibig sabihin ng ehekutibo???

Sagot verified answer sagot

Ehekutibo ang tawag sa isa sa mga sangay ng pamahalaan kung saan ito ang sangay na tagapagpaganap at tagapagpatupad, lalo na ng mga batas.

Ito ang sangay na nangangasiwa sa pang araw-araw na burokrasya ng isang bansa. Ang presidente ang siyang tagapamahala ng sangay na ito, na siya rin namang tagapamahala ng buong bansa.

Bukod sa pagpapatupad ng mga batas, responsibilidad din ng ehekutibong sangay ng gobyerno ang pangangasiawa sa sandatahang lakas ng Pilipinas, mga patakarang pang-militar, usaping pandayuhan at mga internasyonal na pagpupulong, pagpasya ng mga ordinansa, at marami pang iba.

Nilikha ang sangay na ito upang maihiwalay ang kapangyarihan ng pangulo sa iba pang sangay ng pamahalaan.

  1. Pangulo o Presidente – Ang pinakamataas na opisyal ng Ehekutibo na may kapangyarihang mag-utos at magpatupad ng mga batas, at mamuno sa bansa.
  2. Bise Presidente – Ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng Ehekutibo na handang pumalit sa Pangulo kung kinakailangan.
  3. Mga Kalihim – Ang mga pinuno ng iba’t ibang Kagawaran o Ministries na nagpapatupad ng mga batas at regulasyon sa kani-kanilang mga larangan.
  4. Mga Gabinete – Ang kolektibong katawagan sa mga Kalihim at iba pang mataas na opisyal ng Ehekutibo na nagbibigay payo sa Pangulo.
  5. Mga Ahensya ng Pamahalaan – Ang mga opisina at sangay ng Ehekutibo na nagpapatupad ng iba’t ibang programa at serbisyo para sa publiko.