Ano ang Global Warming?

Katanungan

Ano po ba ang Global Warming?

Sagot verified answer sagot

Golbal Warming sa wikang Ingles ang tawag sa pagtaas ng temperatura na nararanasan natin dito sa mundo sa loob ng mga nakaraang dekada.

Ang pagtaas ng temperatura ay kaakibat ng pagtaas ng antas ng carbon dioxide at ng mga greenhouse gases.

Nagkakaroon ng mataas na antas ng carbon dioxide at greenhouse gases dahil sa lubos na paggamit ng mga produktong may petrolyon langis, pagkawala ng ating mga kagubatan dahil sa kainigin, at pagguho ng mga lupa.

Kapag ang temperatura ay patuloy na tumataas sa mga susunod pang taon, hindi na lamang global warming ang maaaring mangyari sa ating mundo. Magkakaroon na ng climate change o pagbabago ng klima.