Ano ang ibig sabihin ng DSWD?

Katanungan

ano ang ibig sabihin ng dswd?

Sagot verified answer sagot

Isa sa mga kagawaran ng gobyerno ang kilala natin sa acronym na DSWD. Ang DSWD ay nangangahulugang Department of Social Welfare and Development.

Ito ang kagawaran na nangangasiwa sa panlipunang Karapatan ng bawat Filipino. Ang DSWD ang gumagabay at pumapatnubay sa bawat pamilyang Pilipino na sila ay lalaki at magiging mga responsableng mamamayan ng lipunang kanilang ginagalawan.

Sila rin ang may karapatan na magpataw ng parusa sa sinumang lumalabag sa karapatang panlipunang tinatamasa ng isang indibidwal.

Ang DWSD rin ang nangangalaga sa mga mamamayan, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Trabaho ng DSWD na iangat ang kanilang pamumuhay.