Ano ang ibig sabihin ng force labor?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang ibig sabihin ng force labor?

Sagot verified answer sagot

Ang force labor o ang sapilitang paggawa ay naipatupad noong 1580 kung saan ang mga indibidwal na may gulang na 16 hanggang gulang na 60 ay sapilitang pinagtatrabaho sa loob ng 40 na araw sa isang taon.

Ito ay hinango sa ideya ng polo y servisio. Madalas na ang mga trabahong ibinibigay sa mga indibidwal ay ang paggawa ng kalsada, simbahan, munisipyo, galyon, at tulay.

Ang sapilitang paggawa ay nagbigay ng negatibong epekto sa mga katutubo tulad ng hindi pagtanggap ng suweldo, ang mga materyales ay kani-kanyang dala at hindi mula sa gobyerno, ipinadadala sa lugar na malayo upang gumawa, nabawasan ang produksyon ng agrikultura, at ang pagkawalay sa pamilya.