Ano ang inaasahan na dapat magawa ng tao dahil siya ay nilikhang may isip at kilos loob?

Katanungan

ano ang inaasahan na dapat magawa ng tao dahil siya ay nilikhang may isip at kilos loob?

Sagot verified answer sagot

Inaasahan na wasto at mabuti ang gagawin nitong mga pagkilos. Dahil may sariling isip at kilos loob ang isang indibidwal, mahalaga na respetuhin at gumawa siya nang mabuti sa kapwa sapagkat ito ang nararapat.

Kung gumawa sila nang mabuti sa kapwa ay susuklian naman din nito ng kanilang mga kapwa. Ang tao ay may sariling pagpapasya kaya mahalaga na nakaayon ito sa utos ng Diyos at maging mabait sa kanila.

Kailangan may respeto ito sa dignidad ng kapwa at huwag mang alipusta ng kahit sino. Sa kilos loob naman ay dapat kung ano ang kaniyang mabuting sinasabi ay ayun din ang kaniyang mabuting ginagawa.