Ano ang kahulugan ng ecological balance?

Katanungan

ano po ba ibig sabihin ng ecological balance?

Sagot verified answer sagot

Ekolohiya ang tawag sa agham na pinag-aaralan ang ekosistemang ating ginagalawan.

Sa ekolohiya, ang terminong ecological balance, o ekolohikal na balanse, ang siyang nagpapaliwanag sa estado ng pagiging balanse ng ekosistema o lipunan ng mga organismo.

Dahil ang mga organismo ay may pinagkakaiba, layunin ng ecological balance na mapag-aralan kung paano ang natural na balanse ng ekosistema upang maging matiwasay at maayos ang pamumuhay ng mga organismo bagama’t may pagkakaiba sa isa’t-isa.

Kapag nagambala ang ekolohikal na balanse ay maaaring magdulot ito ng kasamaan para sa mga organismo, tulad na lamang ng pagkamatay ng mga ibang species, at iba pang mga panganib.

Mga Dahilan ng Pagkasira ng Ecological Balance (Mga Halimbawa)

Ang ecological balance ay mahalaga para sa kalikasan at sa ating mga komunidad. Kapag ito’y nababago o nasira, magdudulot ito ng iba’t ibang problema. Narito ang ilang halimbawa ng pagkasira ng ecological balance:

1. Overpopulation: Kapag sobrang dami ng tao o hayop sa isang lugar, magiging sanhi ito ng kakulangan sa mga likas na yaman tulad ng tubig at pagkain.

2. Pagkaubos ng Likas na Yaman: Ang labis na paggamit at pagkaubos ng mga likas na yaman tulad ng kagubatan, mga isda, at mineral ay nagdadala ng malaking problema sa ecological balance.

3. Polusyon sa Tubig at Hangin: Ang pollution sa tubig at hangin ay nagdadala ng seryosong panganib sa kalusugan ng tao at sa kalikasan.

4. Climate Change: Ang pagbabago ng klima ay nagdadala ng matinding init at pag-ulan na nakakaapekto sa ating natural na ecosystem.

5. Introduksyon ng mga Dayuhang Especies: Ang pagdala ng mga dayuhang species sa isang lugar ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng lokal na ecosystem dahil sa kumpetisyon sa mga likas na yaman at pagkalat ng mga sakit.

Ang mga nabanggit na halimbawa ay nagpapakita kung paano nasasira ang ecological balance na maaaring magdulot ng malalang epekto sa ating kapaligiran at sa buhay ng bawat isa.