Ano ang kahulugan ng piging?

Katanungan

Ano po ang kahulugan ng “piging”?

Sagot verified answer sagot

Piging ang tawag sa wikang Filipino upang ilarawan ang pagtitipon at pagsasalu-salo ng mga tao tuwing may okasyon. Sa wikang Ingles, ito ay kilala bilang “banquet.” Sa isang pigin, hindi mawawala ang handaan.

Maraming mga lutong Pinoy ang nakahain at pinagsasaluhan ito ng mga dumadamo sa piging o mga bisita.

Ang isang piging ay maaaring maganap tuwing mayroong kaarawan, kapanganakan, kasal, binyag, at iba pang mga okasyon.

Minsan naman ay nais lang talaga ng mga tao na magsalu-salo kaya naan may piging. Maaari ring may piging kung may miting o pagpupulong na nagaganap upang mapag-usapan ang mga mahahalagang bagay-bagay na kinakailangan.