Ano ang Kahulugan ng Red Tide?

Katanungan

Ano ang Kahulugan ng Red Tide?

Sagot verified answer sagot

Isang siyentipikong kundisyon ng karagatan ang pagkakaroon ng red tide. Ang red tide ay isang penomenon kung saan nagkukulay kalawang ang tubig ng dagat, kaya ganoon na lamang na sa kulay pula ito inihahalintulad at red tide ang naging taguri rito.

Ang mga organismong tinatawag na dinoflagellates ang may kapakanan kung bakit nagiging kulay kalawang ang tubig dagat.

Kapag dumami ang mga organismong ito sa isang parte ng karagatan ay nagkakaroon ng red tide. Nakakalason ang pagiging kulay kalawang ng tubig dagat at lahat ng organismo sa karagatan, tulad ng mga isda, talaba, at iba pa, na naranasan ang red tide ay hindi na dapat hulihin, ibenta, at kainin pa.

Ang red tide ay hindi lang basta nagdadala ng pagbabago sa kulay ng tubig, kundi may mas malalim pang epekto sa ekosistema ng karagatan. Dahil sa lason na dala ng dinoflagellates, maaaring maging sanhi ito ng tinatawag na “Paralytic Shellfish Poisoning” o PSP sa mga tao kapag nakain nila ang kontaminadong shellfish. Hindi lang mga tao ang apektado, maging ang wildlife sa karagatan ay nanganganib din. Ang mga pating, ibon, at iba pang mga hayop sa karagatan ay maaaring mamatay dahil sa pagkain ng mga lason na organismong ito.

Minsan, ang pag-usbong ng red tide ay natural na nangyayari, ngunit may ilang pag-aaral na nagpapakita na ang mga gawain ng tao tulad ng pollution at climate change ay maaaring magpalala sa problema ng red tide. Ang mas matinding pag-usbong ng red tide ay maaaring maging sanhi ng mas maraming kaso ng pagkalason at mas malawakang kamatayan sa mga hayop sa karagatan.

Para maprotektahan ang kalusugan ng publiko at ang kalikasan, mahalaga na patuloy na magkaroon ng monitoring at pag-aaral ukol sa red tide. Sa ganitong paraan, mas maiiwasan natin ang mas matinding pinsala na maaaring idulot nito sa ating komunidad at sa buong ekosistema ng karagatan.