Ano ang karaniwang katuturan ng kalayaan?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

Ano ang karaniwang katuturan ng kalayaan?

Sagot verified answer sagot

Ang karaniwang katuturan ng kalayaan ay ang pagkakaroon ng kasarinlan ng isang tao o kalayaan ng kalooban. Ang kalayaan ay may iba’t ibang saklaw.

Una na rito ang kalayaan ng kalooban na itinuturing na pinakapayak sa lahat, sapagkat ito ay sumasaklaw sa kasarinlan ng isang tao.

Ang sakop nito ay personal na laya ng indibidwal na kung saan nasa kamay ng indibidwal ang mga bagay na nais at di nais na makamtam o.

Ang pagkakaron ng kalayaang magawa ang mga bagay-bagay ay marapat na nakaayon sa batas o regulasyon na umiiral sa inyong pamayanan o ng ating bansa.

Samantala, mayroon ding tinatawag na kalayaang politikal at panlipunan kung saan nagkakapantay pantay ang bawat isa. May kalayaang teolohikal ding tinatawag na sumasaklaw naman sa kalayaan ng isang tao mula sa kaniyang pagkakasala.