Ano ang mayroon ang bawat isa upang makita ang babala?

Katanungan

Ano ang mayroon ang bawat isa upang makita ang babala?

Sagot verified answer sagot

Ano ang mayroon ang bawat isa upang makita ang babala?Ang mga tao at hayop ay pinagkalooban ng paningin upang makita ang mga babala. Ang mga tao ay mayroong dalawang mata, habang ang ibang hayop ay mas marami pa ang bilang dito.

Bahagi ang mata ng tinatawag nating sensory organs kung saan nagagamit natin ang mga ito upang maging mas alerto at mas maging maayos ang pagkilos.

Kabilang sa mga bagay na gumagana kasama ng mata para sa makita at labis na maunawaan ang mga babala ay ang bibig, ilong, tainga, at ang ating balat na ginagamit naman upang makadama ng iba’t ibang bagay. Lahat ng mga ito ay gumagana bilang iisang yunit upang mas maunawaan ang iba’t ibang babala…