Ano ang mga maling pananaw ng kabataan sa mga isyung sekswalidad?

Katanungan

ano ang mga maling pananaw ng kabataan sa mga isyung sekswalidad?

Sagot verified answer sagot

Ang mga maling pananaw ng kabataan sa mga isyung sekswalidad ay panghuhusga sa pisikal na kaanyuan ng isang indibidwal, kakulangan sa kaalaman patungkol sa aspetong emosyonal ng sekswalidad, at pagkakaiba-iba ng mga pangaral ng relihiyon hinggil sa sekswalidad.

Ang sekswalidad ay isang paraan na ginagamit ng mga indibidwal upang maipakita sa lipunan ang tunay nilang kaanyuan taliwas man ito sa pisikal nilang postura.

Subalit, dahil ito ay bago at naiiba sa mata ng mga tao sa lipunan, nagkakaroon ng maling pananaw hinggil dito gaya na lamang ng panghuhusga sapagkat taliwas ang kilos ng isang tao sa kasarian nito; maling pagkontrol sa emosyon na naaapektuhan ng mga nakikita at napanonood; at pagkakaiba-iba ng pananaw na siyang humahadlang sa lipunang pagtanggap sa kaibang sekswalidad ng isang tao.