Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili kaugnay ng aralin na ito tungkol sa konsensiya?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili kaugnay ng aralin na ito tungkol sa konsensiya?

Sagot verified answer sagot

Kailangan ko maging maalam at magsuri nang masinsinan upang maayos ang aking pagpapasya sa mga bagay at makita ang maaaring maging resulta nito.

Upang hindi masyado matamaan ang konsensiya ay kailangan mag desisyon nang maayos upang walang mayuyurakan na karapatan ng tao.

Hindi dapat nakasasama sa kapwa o komunidad ang mga desisyon upang wala na rin madamay sa mga result na hindi maganda.

Sa aking pagpapasya nakasalalay ang ibang mga bagay na maaaring maapektuhan ang ibang tao kaya importante na isaalang-alang din ang kapakanan ng iba upnag walang ma-agrabyado. Bukod pa rito, ang konsensiya at pagpapasya ay sasalamin sa aking kaugalian bilang tao.