Ano ang pag aaral ng yunit ng isang tunog?

Katanungan

Ano ang pag aaral ng yunit ng isang tunog?

Sagot verified answer sagot

Ang tawag sa pag-aaral ng yunit ng tunog ay tinatawag na ponolohiya. Ang yunit ng isang tunog ay tinatawag na “ponema.” Ito ay ang pinakamaliit na yunit ng tunog sa isang wika na maaaring magbago ng kahulugan ng isang salita.

Halimbawa, sa salitang “bito” at “pito”, magkaibang tunog ang “b” at “p” kaya’t magkaiba rin ang kanilang kahulugan. Bagaman parehong letra sa abakada, ang pagkakaiba sa kanilang tunog ay nagdudulot ng pagkakaiba sa kahulugan ng salita.

Ang pag-aaral ng mga ponema ay mahalaga sa pagsasalita at pagsulat sa isang wika. Ito ay tumutulong sa atin na maging malinaw sa ating komunikasyon at maiwasan ang mga pagkakamali o kalituhan. Sa pagkilala natin sa mga ponema, mas nauunawaan natin ang yaman at kayamanan ng ating wika.