Ano ang Responsibilidad o Pananagutan?

Katanungan

Ano ang Responsibilidad o Pananagutan?

Sagot verified answer sagot

Ang responsibilidad ay parang utos o gawain na kailangan kong gawin. Halimbawa, responsibilidad kong gawin ang aking takdang-aralin at alagaan ang aking mga gamit sa paaralan. Kung may trabaho ako, responsibilidad ko na dumating sa oras at tapusin ang mga gawain na ibinigay sa akin.

Sa kabilang banda, ang pananagutan ay parang pagiging handa kong sagutin ang mga bunga ng aking mga ginawa. Halimbawa, kung ako’y nagkamali sa isang project, pananagutan kong sabihin ito sa aking guro o boss at ayusin ang mga pagkukulang ko.

Ang responsibilidad ay tungkol sa mga gawain o utos na kailangan kong tuparin, habang ang pananagutan ay tungkol sa pagiging handa kong harapin ang mga bunga o resulta ng aking mga desisyon at kilos.