Ano ang sukdulang kahulugan ng responsibilidad?

Katanungan Sagot

5

Katanungan

ano ang sukdulang kahulugan ng responsibilidad?

Sagot verified answer sagot

Ang responsibilidad ay ang tungkulin ng indibidwal sa kaniyang sarili, pamilya, kapwa, at komunidad. Ang mga ganitong tungkulin ay dapat nasusunod at napapanatili upang hindi magkagulo o magkaroon ng kontradiksyon sa kaniyang buhay.

Halimbawa ng responsibilidad sa sarili ay pangalagaan ang kalusugan upang hindi magkaroon ng sakit, responsibilidad din itong kumain nang maayos at paglingkuran ang kaniyang komunidad na kinabibilangan.

Sa kapwa, pamilya, at komunidad naman ay responsibilidad nito na alagaan nang mabuti upang magkaroon ng pagmamahalan sa kaniyang kinabibilangan ng grupo.

Ang bawat tao ay may responsibilidad sa kaniyang paligid upang magkaroon ng kabuluhan ang kaniyang buhay araw araw.