Ano ang susi sa mabilis na pag usad kung ang bansa ay dumaranas ng pagkalugmok?

Katanungan

ano ang susi sa mabilis na pag usad kung ang bansa ay dumaranas ng pagkalugmok?

Sagot verified answer sagot

Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga mamamayan ay ang susi sa mabilis na pag-unlad at pag-usad ng isang bansang lugmok.

Dahil ang isang bansa ay dumaranas ng pagkalugmok, kailangan ng mga mamamayan nito na magtipon-tipon at makipagtulungan sa kanilang kapwa at sa kanilang pamahalaan.

Maaaring ipakita ang pakikipagtulungan at pakikiisa sa mga paraan tulad ng pagsunod sa mga batas at alituntunin na itinatakda ng pamahalaan, pagbili o pagsuporta sa mga lokal na produkto at serbisyo, at sa pagiging aktibo sa mga programa na inilulunsad upang mapaunlad ang bansa. Kailangan maging mapanuri ng bawat ta at hikayatin nila ang iba pang mga mamamayan na tumulong.