Ano ang tawag sa pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Ano ang tawag sa pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig?

Sagot verified answer sagot

Ang Aliyah ay ang tawag sa pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Noong ika-5 ng buwan Hulyo taong 1950 nabuo ang isang batas na kung saan ang mga Jew o Hudyo ay binibigyan ng karapatan na makauwi o makabalik sa lupain ng kinikilala nilang pinuno na tinawag na Law of Return matapos ng kanilang pag-akyat o sa ingles ay kilala sa tawag na “the act of going up” patungo sa banal na lugar na tinatawag na Israel.

Sa paglalakbay ng mga Hudyo na ito patungong banal na lugar, sila ay tinatawag na Oleh o sa ingles ay immigrant.