Ano ang tungkulin ng emosyon sa pagpapasiyang gagawin ng tao?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

ano ang tungkulin ng emosyon sa pagpapasiyang gagawin ng tao?

Sagot verified answer sagot

Ang tungkulin ng emosyon sa pagpapasiyang gagawin ng tao ay ito ang nagsisilbing batayan kung ang pasiya ba ay kasiya-siya.

Bukod sa isip ng isang tao, ang emosyon din ay mahalaga sapagkat ang damdaming ito ang magpapakita kung ang pasiyang isasagawa ay magaan o kasiya-siya sa loob o di naman kaya ay nagdudulot ng takot o bigat sa damdamin.

Higit na nagiging makatarungan ang pagbibigay ng pasiya kung ang laman ng isipan ay tutugma sa damdaming nararamdaman ng tao sapagkat kung hindi ito magkakatugma ay makapagbibigay ito ng senyales sa tao na nangangailangang bagauhin o hindi na gawin ang pasiya sapagkat maaaring may masamang dulot ito.