Ano ano ang katangian ng diyalekto?

Katanungan

ano ano ang katangian ng diyalekto?

Sagot verified answer sagot

Ang diyalekto ay ginagamit ng mga indibidwal upang mabigyang katuturan ang magkakaibang gamit nito.

Ang iba’t ibang katangian nito ay ang sumususnod:

(1) Ang diyalekto ay tinatawag na wikain o bernakyular.

(2) ang diyalekto ay nagkakaiba-iba ng pagbigkas sapagkat ang heograpiya o lokasyon ng bawat lugar na pinagmulan ay nagkakaiba-iba.

(3) Ang diyalekto ay tumutukoy sa iba’t ibang paggamit ng naturang wika.

(4) Ang pagkakaroon ng iba’t ibang diyalekto sa isang bansa ang naging dahilan upang mabuo ang multi-lingual na kaisipan.

(5) Ang lokasyon ng isang lugar o probinsiya pati na rin ang mga pangkat etnikong naninirahan dito ay maaaring makaapekto sa pagkakabuo ng isang diyalekto.