Anong salitang latin ang may ibig sabihin na ”with o mayroon”?

Katanungan

anong salitang latin ang may ibig sabihin na ”with o mayroon”?

Sagot verified answer sagot

Salitang latin ang may ibig sabihin na ”with o mayroon” ay cu m.

Ang konsensya ay nangangahulugang mayroong kaalaman kung saan ito ay hinango sa latin na salita, ang cu m na ang kahulugan ay “mayroon o with” at Scientia na nangangahulugan namang “kaalaman o knowledge.”

Ang konsesnya ay ang nagpapakita ng paglalapat ng isang kaalaman sa isang kilos na isinagawa ng tao na nakatutulong upang malaman nito ang mga bagay na kanyang ginawa at hindi ginawa.

Mahalaga ang gampanin ng konsensya sa tao dahil nabibigyan nito ng oportunidad ang bawat isa na mahusgahan ang bawat kilos o aksyon na kanyang isinasagawa.