Bakit Binuo ang Universal Declaration of Human Rights?

Katanungan

Bakit po binuo ang Universal Declaration of Human Rights?

Sagot verified answer sagot

Ayon sa United Nations, ang universal declaration of human rights o pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao ay isang makasaysayang dokumento na naglalaman ng pinagtibay-tibay na mga karapatang pantao.

Nilikha ang universal declaration of human rights bilang deklarasyo laban sa pang-aabuso at pagyurak sa mga karapatang pantao ng bawat isa sa daigdig, partikular sa mga bansang kasapi ng United Nations.

Layunin nitong maging pantay-pantay ang lahat ng tao sa ilalim ng batas at sa mata ng lipunan. Layunin rin nito na mapanagot ang sinumang mahuhuling umaabuso sa karapatang pantaong nakasaad sa universal declaration of human rights.