Bakit hindi mo pwedeng matanggap ang isang kasinungalingan?

Katanungan

bakit hindi mo pwedeng matanggap ang isang kasinungalingan?

Sagot verified answer sagot

Hindi ko pwedeng matanggap ang isang kasinungalingan sapagkat ito ay hindi nagdudulot ng kabutihan sa akin at sa aking kapwa.

Ito rin ay hindi nakatutulong sa pagkakalinang ng mabuting kaisipan at pag-uugali. Ang kasinungalingan ay iasng bagay na walang katotohanan na maaaring makaapaekto sa paglinang sa katauhan ng bawat indibdiwal.

Sa kabuuan, ang pagsisinungaling ay hindi nagbibigay ng ng positibong epekto sa anumang aspeto ng pagkatao gayundin hindi nakapagtatakip ng isang bagay na isinagawa anuman ang layunin nito.

Madalas na itinuturo sa mga musmos ang pag-iwas sap ag-uugaling ito sapagkat ito ay maaaring makapagdulot ng masama sa kanila habang sila ay lumalaki.