Bakit kailangan baguhin ng mga Amerikano ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa ating bansa?

Katanungan

bakit kailangan baguhin ng mga amerikano ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa ating bansa?

Sagot verified answer sagot

Noong sinakop ng mga Amerikano ang ating bansang Pilipinas, sila ay nagdala ng iilang pagbabago sa ating sistema. Isa sa mga naapektuhan ay ang ating sistema ng transportasyon at komunikasyon.

Kinailangan nilang baguhin ang ating sistemang transportasyon at komunikasyon upang paunlarin pa ang paraan ng ating paglalakbay at pakikipag-usap.

Binago rin nila ang sistema upang mas mapabilis an gating pagpunta sa isang lugar tungo sa isa pa, at sa pagkalat ng mga impormasyon at iba pang mga balita.

Isa sa mga transportasyon na kanilang dinala sa ating bansa ay ang dyip. Ang dyip ay hinulma mula sa mga pang-militar na sasakyan ng mga Amerikano. Kaya nitong magdala ng higit sa sampung katao.