Bakit kailangan banggitin ang pamagat at pinanggalingan akda sa iyong pagbubuod?

Katanungan

bakit kailangan banggitin ang pamagat at pinanggalingan akda sa iyong pagbubuod?

Sagot verified answer sagot

Kailangan banggitin ang pamagat at pinanggalingan ng akda sa aking pagbubuod upang maipakilala ang katuturan at mabigyang pagpapahalaga ang pinagmulan nito.

Ang pagbubuod ay ang pagsulat ng pinaikling bersiyon ng isang akda o teksto na maaaring napakinggan, napanood, o isinulat.

Ang pagsasagawa nito ay sa pamamaraang pamimili ng mga ideya at detalyeng mahahalaga na ibinuod sa pamamapagitan ng lohikal o di naman kaya ay kronohikal na daloy.

Ang pagbubuo ay may iba’t ibang katangian gaya ng pagtukoy sa pangunahing punto o ideya na may kaugnayan sa paksa, ang mga salita ng akda ay hindi inuulit dahil salitang salita ang ginagamit, at ang buod ay mas maikli kaysa sa kabuuan.