Bakit kailangan maghanap ang tao ng katotohanan?

Katanungan

Bakit kailangan maghanap ng tao ang katotohanan?

Sagot verified answer sagot

Bakit kailangan maghanap ang tao ng katotohananAng tao ay kinakailangang hanapin palagi ang katotohanan dahil ang katotohanan ay ang magbibigay sa bawat isa ng kaalamang kailangan niya.

Ang katotohanan ay ang mga bagay na tama, wasto, at tapat na magbibigay sa isang tao ng mga impormasyong magagamit sa araw-araw na pamumuhay.

Bawat tao rin ay kinakailangang malaman ang totoo sa mga bagay na nangyayari sa paligid niya o may kinalaman sa kaniya.

Itinuturo noong bata pa lamang tayo na kailangan natin ng katotohanan at dapat pawang katotohanan lamang ang sinasabi natin. Batid na marami sa atin ay nagkukubli ng totoo upang pagtakpan ang mga kamaliang ginawa. Ngunit walang katotohanang itinatago na hindi nabubunyag.