Bakit kailangang tiyak at direkta ang mga impormasyon sa pagbuo ng leaflets?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

bakit kailangang tiyak at direkta ang mga impormasyon sa pagbuo ng leaflets?

Sagot verified answer sagot

Ang leaflet ay isang materyal na ginagamit upang ipakalat o ipamahagi ang mga produkto sa masa para mas tangkilikin nila ito. Mahalagang ang mga impormasyon na nakasulat at nakalagay sa leaflets ay direkta lamang upang malinawan at maintindihan kaagad ng mga konsyumer.

Kung hindi magiging direkta ang mga impormasyon sa leaflets ay maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa mga konsyumer o sa mga nagbabalak bumili nung produkto.

Kung walang direktang impormasyon ay baka hindi na mapabili ang isang tao, mawalan siya ng gana, at tuluyan nalang hindi pansinin ang leaflet.

Kaya naman napakahalaga ng direktang impormasyon sa leaflet upang magkaintindihan ang produser at konsyumer.