Bakit kinakailangan na maging listo ang inyong pamilya sa mga posibleng sakuna?

Katanungan

Bakit kinakailangan na maging listo ang inyong pamilya sa mga posibleng sakuna?

Sagot verified answer sagot

Kinakailangan nating maging listo o alerto tuwing may sakuna dahil kaligtasan natin at ng mga taong nakapaligid sa atin ang nakasalalay rito.

Ang ating bansang Pilipinas ay isa sa mga bans ana nakakaranas ng mga matinding natural na sakuna tulad ng bagyo, lindol, landslide, pagbaha, at iba pa.

Sa mga oras ng kalamidad ay maaaring mawala ang mga pangunahing serbisyo gaya ng kuryente at tubig kaya naman kailangang maging handa.

Ang bawat pamilya ay dapat magkaroon ng pansariling disaster plan, may emergency kit na naglalaman ng pagkain, damit, gamut, at iba pang importanteng mga bagay. Dapat sumunod rin sa batas sa oras ng sakuna.

Sagot #2 verified answer sagot

Kinakailangan maging listo ang aming pamilya sa mga sakuna dahil hindi namin alam kung kailan ito darating. Kung handa kami, mas maiiwasan namin ang masasamang epekto nito.

Halimbawa, kung may handa kaming pagkain, tubig, at gamot, hindi kami magugutom o mahihirapan kung magkaroon ng bagyo at hindi kami makalabas ng bahay. Mas mababa rin ang tsansa na masaktan kami kung alam namin kung saan magtatago kapag may lindol.

Sa pagiging handa, mas mapoprotektahan namin ang aming sarili at mas mabilis makakabangon pagkatapos ng sakuna. Kaya mahalaga na laging maging alerto at handa.

Sagot #3 verified answer sagot

Ang pagiging handa ng aming pamilya sa sakuna ay parang paghahanda sa isang malaking pagsusulit. Hindi namin alam kung ano ang mga tanong, pero mas maganda kung nakapag-review.

Sa ganitong paraan, kahit biglaan ang sakuna, may alam kami kung ano ang gagawin. Parang sa pag-aaral, mas mabuti na may dala kang ballpen at papel bago pumasok sa klase.

Kapag handa kami sa sakuna, tiyak na mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng problema, komplikasyon sa safety ng aming pamilya. Kaya’t para sa kaligtasan at kaginhawahan ng aming pamilya, kinakailangan naming maging alisto sa anumang pagsubok na dala ng iba’t-ibang sakuna.

Sagot #4 verified answer sagot

Ang pagiging handa sa sakuna ay parang pagdadala ng payong sa araw-araw. Kahit hindi mo alam kung uulan, mas mabuti nang may dala kang payong para hindi ka mabasa. Sa ganitong paraan, kahit biglaang bumuhos ang ulan, protektado at mas mababa ang tsansa na ikaw ay malamigan at magkasakit.

Kung handa ang pamilya ko sa anumang sakuna, hindi kami magiging biktima ng sitwasyon at mas magkakaroon kami ng kontrol sa mga pangyayari. Hindi namin hahayaan na maging biktima lamang, kundi gagawin namin ang lahat para makaiwas sa panganib.