Bakit mahalaga ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas?

Katanungan

Bakit po ba mahalaga ang deklarasyon ng kasarinlan dito sa Pilipinas?

Sagot verified answer sagot

Kasarinlan, o sa wikang Ingles ay Independence, ang tawag sa isang estado ng bansa kung saan ang mga naninirahan at mamamayan ang namamahala at nangangasiwa sa kanilang sariling pamayanan.

Mahalaga ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas bagama’t ito ang nagpapatunay na may kalayaang tinatamasa ang ating bansa.

Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas ay magkakaroon ang ating bansa ng sarili nitong soberanya at identidad.

Hindi na sasailalim sa okupasyon, pang-aalipin, at iba pang kolonyal na pamamahala ang bansang Pilipinas.

Mayroon na tayong sariling gobyerno na ang ating mga mamamayan na inihalal ang siyang magpapatupad ng mga batas at iba pang gawain.